2017

OPHELIA

Acrilico su tela, cm 150X100, 2017

SAN MICHELE

Acrilico su tela, cm 150X100, 2017

DEMETRA

Acrilico su tavola, cm 28X19, 2017

BOOGEYMAN

Acrilico su tela, cm 70X50, 2017

ARES

Acrilico su tavola, cm 30X15, 2017

MINERVA

Acrilico su tavola, cm 30X20, 2017

LUCREZIA

Acrilico e carboncino su tela, cm 50X50, 2017

YGGDRAZIL,

Acrilico su tavola, cm 85X25, 2017

YGGDRAZIL

Acrilico su tavola, cm 28X25, 2017

YGGDRAZIL

Acrilico su tavola, cm 29X19, 2017

YGGDRAZIL

Acrilico su tavola, cm 28X22, 2017